SISTEM KOJI VAM POMAŽE DA DONOSITE BOLJE ODLUKE, PODRŽAN PODACIMA I TEMELJNOM ANALIZOM

Vaši operateri rade brže, a Vaši menadžeri donose bolje odluke.

Prednosti

Nadzor podataka

Kontrolišite podatke koje Vaše mašine šalju na dashboard!

PREPOZNAVANJE KVARA

Budite svjesni svih kvarova ili potencijalnih zastoja u Vašem proizvodnom procesu

Pregledna analiza

Pregledni podaci u odgovarajućem formatu za donošenje boljih odluka.

Preuzmite kontrolu nad svojom proizvodnjom

MES je platforma za efikasnost i realizaciju proizvodnje koja omogućava prikupljanje podataka sa mašina, odnosno cjelokupne proizvodne linije, kao i analizu i jednostavniji prikaz rezultata.

 

Korištenje našeg MES sistema pomaže menadžerima da na osnovu informacija donesu bolje odluke za efikasniju i produktivniju proizvodnju, a istovremeno pomaže operaterima da pojednostave svoje zadatke.

KAKO NAŠ SISTEM FUNKCIONIŠE

Povezivanje

Ispravna analiza

Proizvodnja bez papira

Praćanje kvaliteta

Informacije se prikupljaju i isporučuju trenutno zahvaljujući opsežnoj povezanosti mašina i mrežnoj kablovskoj infrastrukturi.

Moćni alati za analizu unutar dashboard-a; podaci se analiziraju, a rezultate dobija operater ili menadžer – što olakšava njihov rad.

Uputstva, kontrolne liste i svi papiri se pohranjuju u sistem pomoću automatiziranog procesa koji olakšava retrospektivno pretraživanje.

Kontinuirano praćenje kvaliteta: parametri procesa, kao što su mjerenja i kontrolne liste, prikupljaju se ručno ili automatski u trenutnom vremenu.

Istraži
Istraži
Istraži
Istraži

Zakažite pregled naše IoT platforme

Naš glavni cilj je pomoći preduzećima da savladaju prepreke na putu do optimalnih performansi. Obratite se jednom od naših stručnjaka da dobijete direktnu prezentaciju o tome kako naša IoT rješenja mogu pomoći Vašem poslovanju.

Lakša vizualizacija, bolje donošenje odluka

Predvidite sljedeći korak proizvodnje u roku od nekoliko sekundi.

Naš MES sistem isporučuje podatke u formatu koji je lako skenirati i razumjeti. Pruža Vam ideju gdje da optimizirate. Kao korisnik ili menadžer, možete uočiti svaki sljedeći korak u proizvodnji za samo nekoliko sekundi.

Otklonite sve kvarove i zastoje

Uz MES sistem imat ćete real-time uvid za bilo koje zastoje, planirane ili neplanirane.

Da biste ostali na vrhu Vašeg proizvodnog procesa bitno je da kontrolišete sve zastoje, pauze ili nedostatke koji mogu dovesti do zastoja Vaše proizvodnje. Dobijte direktne informacije čim se pojavi bilo kakav problem, što Vam daje priliku da savladate izazove i brzo se vratite na pravi put.

Svi podaci na dohvat ruke

Bez obzira na vrstu, proizvod, starost ili mašinu – podatke prikupljamo i dostavljamo direktno Vama.

 Kroz partnerstvo i rad sa stotinama kompanija širom svijeta, uspjeli smo razviti alat koji prikuplja i analizira podatke u bilo kojem formatu, bez obzira na veličinu i za bilo koju mašinu. Postavljamo parametre koji su relevantni i razvijamo rješenje koje daje konkretne rezultate za Vaše poslovanje.

Praćenje proizvodnje

MES također može pomoći proizvođačima da prate proizvodne matrice, kao što su protok, prijenos i stopa otpada, i da generišu izveštaje koji se mogu koristiti za optimizaciju proizvodnog procesa. Pružajući uvid u real-time proizvodni proces, MES može pomoći proizvođačima da poboljšaju produktivnost, smanje troškove i osiguraju da proizvodnja radi prema najvišim standardima kvalitete.

Upravljanje kvalitetom

Tipteh IoT platforma će Vam omogućiti da pratite performanse Vaše proizvodne linije, kvalitet proizvoda i nivo efikasnosti Vaše fabrike. Nadgledajte sve procese koji se odvijaju u trenutnom vremenu, pratite kvalitet Vašeg krajnjeg proizvoda kroz dashboard i uporedite sa standardom koji treba da se održavau Vašoj fabrici.

Pogledajte kako Vam naša rješenja mogu pomoći

Tipteh specijalista za automatizaciju čeka Vaš poziv. Saznajte kako naš softver može pomoći Vašem poslovanju da poboljša efikasnost.

Sistem za realizaciju proizvodnje – nova industrijska revolucija?

Sada je teško zamisliti savremeni pogon bez sistema za realizaciju proizvodnje. Ako želite da proizvodite više sa istim brojem mašina, investicija u MES (Sistem za realizaciju proizvodnje) je neophodna. Konkurentne fabrike koje se pridržavaju ideje Industrije 4.0 odavno su već usvojile moderne sisteme realizacije proizvodnje, koji su radikalno promijenili način na koji se odvijaju njihove proizvodne operacije. Da li je Vaše poslovanje spremno za globalni razvoj?

Sistem za realizaciju proizvodnje - šta to tačno znači?

Napredni MES softver se koristi  za praćenje i poboljšanje dostupnosti, produktivnosti i kvaliteta proizvodnih linija. Klasa usvojenog riješenja određuje kompletno funkcionisanje sistema. Automatizacijom prikupljanja podataka, naš MES prati trenutno radno vrijeme opreme i evidentira zastoje. Omogućava planiranje i upravljanje proizvodnim aktivnostima. Sistem prikuplja podatke o kvalitetu proizvodnih komponenti, a svi kvarovi se odmah prijavljuju. Što je najvažnije, to uveliko smanjuje vjerovatnoću rasipanja resursa u Vašoj proizvonji. Proizvodnja postaje isplativija i efikasnija.

 

Procesom proizvodnje upravlja MES softver kroz sve svoje faze, uključujući planiranje, zakazivanje, praćenje, nadzor, izvršavanje i optimizaciju.

 

MES software prikuplja, obrađuje i generiše izvještaje dok sistem za realizaciju proizvodnje verifikuje  trenutne procese u svakoj od ovih faza. Sofisticirani algoritam ispituje razloge mikro-zastoja i prikazuje Pareto grafikone kako bi ispitao osnovne uzroke sadašnjih nivoa performansi.

Kako funkcioniše MES software?

Unutarnja sistemska mreža kompanije povezana je sa sofisticiranim sistemom za realizaciju proizvodnje. Prikupljanje podataka u trenutnom vremenu jedna je od najvećih prednosti sistema. Prikuplja informacije direktno iz automatizacije mašine ili preko PLC-a sa svih senzora mašina, koji se nalaze duž proizvodne linije. Telegrami, koji su kratke poruke koje obavještavaju o trenutnoj lokaciji i proceduri koja slijedi, su signali koji se šalju na nju.

Ali prije nego što se to dogodi, baza podataka koja sadrži precizne specifikacije svih dijelova i postupaka koji se koriste u proizvodnom procesu mora biti dostupna MES softveru. Koji izvor koristi MES software za dobijanje ovih podataka? Sistem planiranja resursa preduzeća, ili ERP, daje Vašem MES sistemu podatke. Ali ne zaboravite prvo završiti integraciju platforme za oba. Dvosmjerna povezanost između MES i ERP sistema to čini mogućim. Mala količina podataka se preuzima iz ERP-a, dok se preostali podaci kreiraju u MES-u. Sposobnost sistema da razmjenjuje informacije omogućava cijeli skup podataka koji je potreban za uspješno završen proizvodni plan.

Softver MES kontinuirano prati količinu komponenti potrebnih za završetak proizvodnje, a ako unaprijed odredimo kritični minimalni nivo, softver šalje poruku koja nas obavještava da su potrebne nove komponente. Kao rezultat toga, sistem za realizaciju proizvodnje ne samo da funkcioniše u trenutnom vremenu, već i predviđa potencijalne opasnosti i uspješno ih ublažava. Ako to nije moguće, odmah obavještava operatera o greški. MES smanjuje vrijeme potrebno za zamjenu mašina i mikro-zastoja. Praćenje svih povezanih uređaja i upravljanje implementacijom plana omogućeni su posebnim modulima. Softver prati sve prekide vezane za proizvodnju, uključujući mikro zastoje. Najbolje rješenje za automatizaciju procesa prepravki je Reworks Management.

Zašto je implementacija MES-a uopće neophodna?

Za iskorištavanje svih resursa kompanije, kako tehnoloških tako i ljudskih, do njihovog najvećeg potencijala, neophodan je vrhunski sistem realizacije proizvodnje. Upotreba MES-a osigurava da je svaka faza procesa izvedena precizno u skladu sa planiranom tehnologijom. Iako je ključno izbjegavati greške i mikro-zastoje, također je ključno osigurati da se sposobnosti radne snage pravilno koriste.

Dodatno, ovo će omogućiti otkrivanje nedostataka vezanih za kvalitet jer se može ispostaviti da je za nisku produktivnost krivo neefikasno ponašanje rukovaoca, a ne kvar mašine. MES sistem će odmah otkriti svaki potencijalni gubitak stabilnosti procesa. Podaci o kvaliteti proizvoda se redovno generišu putem SPC izvještaja. Ako padne, posjedovanje ovog znanja omogućava brzu akciju za vraćanje stabilnosti procesa.

Sljedivost olakšava traganje i praćenje gotovih proizvoda, poluproizvoda i sirovina. S/N, serije komponenti i tereti kontejnera povezani su sa tekućom proizvodnjom. Sistem provjerava skenirane resurse i procese. Svaka faza proizvodnog procesa uključuje automatski proces označavanja. Korištenjem sljedivosti moguće je identificirati sirovine pomoću skeniranja gotovih artikala i obrnuto – nakon skeniranja sirovina, kako bi se utvrdilo u kojim gotovim proizvodima su korištene.

 Više se ne morate pitati kako je toliki broj gotovih artikala lošeg kvaliteta i zašto se proces proizvodnje usporava u određenim trenucima. Menadžment može u bilo kojem trenutku vidjeti na daljinu performanse svih operatera zahvaljujući MES softveru.

Kako MES sistem utiče na rad?

Koncept poznat kao “Industrija 4.0” izgrađen je na naprednim industrijskim digitalnim tehnologijama.

Međusistemske integracije postale su vitalnije kako se sektor brže širio. Interakcije sistema sa drugim komadima softvera mnogo su važnije od onoga za šta je on sposoban. Drugi sistemi upravljanja, kao što su WMS, EMS ili ERP, lako se integrišu sa sistemom za realizaciju proizvodnje (MES).

Kako daljinsko upravljanje kvalitetom utiče na OEE?

Sistemi za realizaciju proizvodnje koriste se za povećanje produktivnosti proizvodnih procesa. Kako mjerimo njihovu efikasnost? Mogućnosti MES-a za prikupljanje podataka i obavještavanje u trenutnom vremenu omogućavaju brzu akciju. Operatere kroz proizvodne operacije vodi sistem, koji im daje uputstva. Svi ovi procesi skraćuju vrijeme reakcije i ističu potencijalna područja za razvoj. OEE (ukupna efektivnost opreme) indikator raste kao rezultat izvršavanja ovih poboljšanja. Analiza nedavnih i prethodnih podataka omogućava praćenje kako kratkoročnog tako i dugoročnog napretka fabrike. Proces dokumentacije je takođe digitalan, sprječava dupliranje izvještaja i garantuje brzu komunikaciju.

 Korištenje najsavremenijeg softvera za daljinsko praćenje napretka rada je od suštinskog značaja za poslovanje da bi se u potpunosti pridržavalo koncepata Industrije 4.0 i postiglo najbolji učinak proizvodnje.

Povezani Članci

Mogućnosti i izazovi održive proizvodnje

Mogućnosti i izazovi održive proizvodnje

Pojava održive proizvodnje je još jedan ključni trend koji se pojavljuje posljednjih godina. Kako potražnja za proizvodima i uslugama sve više ovisi o okolišu, održivost je postala pravi prioritet za...
Read More
Potencijal proizvodnje bez papira za revoluciju vaše proizvodnje

Potencijal proizvodnje bez papira za revoluciju vaše proizvodnje

Upoznajte se sa proizvodnim procesom bez upotrebe papira! Proizvodna industrija se oslanjala na papir za sve, od inženjerskih crteža i nacrta do naljepnica za otpremu, popisa inventara i proizvodnih naloga....
Read More
Kako prepoznati i ukloniti gubitke brzine u industrijskim procesima

Kako prepoznati i ukloniti gubitke brzine u industrijskim procesima

Gubici brzine u industrijskim procesima Zbog mikro zastoja, gubitka brzine ili male brzine u procesima može se izgubiti gotovo polovina efikasnosti performansi (PE). Često efikasnost sistema prelazi 100% jer su...
Read More
Zašto je oee postao zlatni standard za proizvodnju

Zašto je oee postao zlatni standard za proizvodnju

OEE je ključni indikator uspješnosti koji kompanije mogu koristiti za mjerenje svoje ukupne efikasnosti. U ovom članku ulazimo u detalje kako OEE radi i zašto bi ga proizvođači trebali koristiti...
Read More
Razumijevanje karbonskog otiska u proizvodnji

Razumijevanje karbonskog otiska u proizvodnji

Da bismo postali tzv. Zeleni (ekološki) proizvođač, moramo smanjiti karbonsi otisak. U ovom članku ćete saznati šta je karbonsi otisak, koliko je važan i kako se računa. Statistike pokazuju da...
Read More
Tri ključa za poboljšanje kvalitete proizvodnje u proizvodnim pogonima

Tri ključa za poboljšanje kvalitete proizvodnje u proizvodnim pogonima

Jednostavna izjava će sigurno uticati na način na koji vidite da se Vaše poslovanje poboljšava, a to je: kako se kvalitet Vaše proizvodnje povećava, Vaši troškovi postaju niži. Ovo se...
Read More
Prednosti oee za proizvođače u roi analizi

Prednosti oee za proizvođače u roi analizi

Proizvođači sada imaju nove mogućnosti da shvate i koriste analizu povrata ulaganja zbog napretka u IIoT-u i njegovog širokog prilagođavanja. U ovom članku istražujemo ovu temu i pojašnjavamo značaj rasta...
Read More
Gubitak brzine – skriveni uzrok zastoja fabrika

Gubitak brzine – skriveni uzrok zastoja fabrika

Gubitku brzine u proizvodnim pogonima posvećeno je manje pažnje u odnosu na zastoje, ali efekat gubitka brzine na ukupnu efikasnost opreme (OEE) može biti čak 15 procenata. To je zato...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}