Jednostavna izjava će sigurno uticati na način na koji vidite da se Vaše poslovanje poboljšava, a to je: kako se kvalitet Vaše proizvodnje povećava, Vaši troškovi postaju niži. Ovo se temelji na još jednostavnijem konceptu – osiguravanje da proizvodnja teče na način na koji je namijenjena, smanjit će troškove koje bilo kakva zaustavljanja ili kvarovi mogu uzrokovati.

Šta je potrebno da se zaista poboljša kvalitet proizvodnje?

Kako proizvodnja postaje konkurentnija i globalizirana, kvalitet proizvodnje i cijena su možda važniji nego ikad. Jednostavno rečeno, potrošači imaju više izbora i više informacija o Vašem proizvodu i njegovim alternativama nego ikada prije. Istovremeno, nedostaci kvaliteta na terenu sada su vidljiviji nego ikad zbog recenzija na stranicama kao što su Yelp, Amazon, itd.

Želimo Vam pomoći u postizanju Vaših ciljeva i omogućiti svim našim klijentima da razviju svoje proizvodno poslovanje, pa smo odlučili ponuditi nekoliko super savjeta za vas.

Uspostavite “kvalitet” kao glavnu vrijednost vaše kompanije

Kao i sa bilo čim u životu i bilo kojoj industriji u koju se upustite – vaša zvijezda Sjevernjača mora biti vrijednost koju ćete podržavati i braniti do posljednjeg. To znači da to treba da bude nešto što će Vaša organizacija i svi njeni članovi imati iznad svega jer to u suštini mora biti definirajuća karakteristika Vaše kompanije i, inherentno, Vaših proizvoda.

Pristupite ovom izazovu sa više strana proizvodnih/poslovnih procesa, jer morate razmišljati o ljudima unutar vaše organizacije, ali i onima kojima služite – krajnjim kupcima.

Uđite u prostor (idealnog) kupca čija kupovina, podrška i usmena predaja guraju Vašu kompaniju naprijed. Primijenite tu perspektivu na način na koji organizujete, planirate i implementirate svoje proizvodne procese kako bi sve funkcionisalo glatko, a ne da otpad dolazi i zagušuje cijeli proces.

 Budite sitničavi u svojim torškovima

Kako počinjete da se ozbiljno bavite poboljšanjem kvaliteta proizvodnje u Vašoj kompaniji, morate se spustiti do posljednjeg detalja kada su u pitanju troškovi postizanja visokog nivoa kvaliteta kojem zaista težite.

Cijena kvaliteta (CoQ) sastoji se od dva dijela: cijene usklađenosti (CoC) i cijene lošeg kvaliteta (CoPQ). Ove komponente se također dijele na nekoliko vrsta troškova.

Trošak usklađenosti je ukupni trošak održavanja prihvatljivog nivoa kvaliteta, dok je trošak lošeg kvaliteta, ili CoPQ, indikator koji proizvođači koriste za mjerenje ukupnih troškova neuspješnog održavanja prihvatljivog nivoa kvaliteta. To je zbir svih troškova nastalih u proizvodnji proizvoda koji ne zadovoljava standarde kvalitete organizacije.

Šta mislimo pod “postati sitničav”? Pa, u najjednostavnijem obliku, ove troškove treba shvatiti vrlo ozbiljno i na njima aktivno raditi u organiziranim intervalima kako bi se postigao cilj koji ste zacrtali za svoju organizaciju.

Postavite i organizujte sredstva za praćenje troškova

Držite sve svoje statističke podatke o performansama na referentnim vrijednostima za mjerenje u određenim intervalima

Redovno primjenjujte korektivne mjere (sedmično, dvosedmično, mjesečno, itd.)

Svi podaci koje prikupljate putem softvera kao što je Tipteh IoT platforma imaju za cilj da Vam služe, stoga se pobrinite da ih redovno analizirate i primjenjujete ispravne korektivne mjere kako biste svoju kompaniju vratili na pravi put!

Iskoristite najnovija softverska rješenja

Omogućite da stvari rade glatko i ostvarite viši kvalitet proizvodnje uz preciznija, bolje dizajnirana i efikasnija softverska rješenja za Vašu proizvodnu liniju. Analizom podataka koje proizvodni procesi generišu, možete pronaći nove načine da ostanete konkurentni.

Iako je rješenje poput Tipteh IoT platforme uključeno u ovaj odjeljak, čvrsto vjerujemo da je to opravdano, budući da povećanje kvalitete mora početi od donošenja informiranih odluka. Praćenje stvari kao što je OEE Vaše mašine je ono što će Vam dati informacije koje su Vam potrebne da biste mogli da unaprjedite kvalitet svoje proizvodnje.

Praćenjem vašeg OEE (sveukupna efikasnost opreme) moći ćete identifikovati područja u kojima su potrebna poboljšanja procesa.

Kada pratite zastoje i gubitke u kvaliteti nekoliko mjeseci, lako možete otvoriti izvještaj Tipteh IoT platforme da vidite Pareto grafikon koji pokazuje koji razlozi najviše doprinose zastoju. Tada je u pitanju organizovanje tima ili projekta koji će raditi na smanjenju tih razloga.

Eliminišite gubitke u kvaliteti

U svojoj osnovi, gubitke u kvaliteti možemo klasificirati kao prepreku za Vašu ukupnu produktivnost linije i, čineći to, prepoznajemo tri različita načina na koje to može uticati:

Istraživanje i rješavanje problema kvalitete može zahtjevati mnogo zastoja

Proizvodnja je spora kada se radi sa materijalima različitog kvaliteta

Nemogućnost da se pravilno uklapa u Vaš proizvodni proces kako biste održali kvalitet

Kroz korištenje softverskog rješenja kao što je Tipteh IoT platforma, kako vrijeme bude prolazilo, primijetit ćete da postoje određeni razlozi zbog čega se pojavljuje škart. Ovo vam može pomoći da pratite i analizirate podatke tako da možete lako vidjeti koji su razlozi najčešći.

Pobrinite se da se Vaš tim fokusiran na poboljšanje procesa i identifikaciju dubljih uzroka za uklanjanje ovih razloga gubitaka.