OEE je ključni indikator uspješnosti koji kompanije mogu koristiti za mjerenje svoje ukupne efikasnosti. U ovom članku ulazimo u detalje kako OEE radi i zašto bi ga proizvođači trebali koristiti za praćenje napretka i poboljšanje efikasnosti.

Zašto je OEE najbolji pokazatelj za poboljšanje proizvodnje?

Ukupna efikasnost opreme je mjera koja se koristi kako bi uvidjeli koliko dobro proizvodna operacija koristi svoju opremu. Mjerenje efikasnosti i produktivnosti omogućava proizvođačima da identifikuju područja u kojima mogu napraviti poboljšanja.

OEE je najčešći način da vidite koliko efikasno vaša oprema radi, a samim tim i koliki potencijal ima. Cilj mu je smanjiti otpad, čime se smanjuju troškovi, a istovremeno poboljšava produktivnost.

U drugu prednost korištenja OEE-a spada činjenica da se vijek trajanja opreme može produžiti kroz povećanu svijest i fokusiranje na “zdravlje” i produktivnost mašina.

OEE: Metrika lean proizvodnje

Lean proizvodnja se svodi na eliminaciju otpada, a bazirana je na pretpostavci da se sve što je nepotrebno može kontinuirano uklanjati. OEE je odličan alat za korištenje u ove svrhe jer omogućava proizvođačima da razumiju i kvantificiraju izvore šest velikih gubitaka.

Koje industrije su najpogodnije za OEE?

Iako bismo voljeli konstatovati da su sve industrije prikladne za korištenje OEE-a, smatramo da ipak ima najoptimalniju branšu, a to su industrije sa skupim mašinama, visokim učinkom i višim stepenom automatizacije. Ipak, dosadašnje iskustvo pokazuje da kreativnim pristupima možete primijeniti OEE kao koncept na gotovo svaki proizvodni proces.

S druge strane, proizvođači sa ponavljajućom, individualnom, i serijskom proizvodnjom su idealni. Primjer za to bi bila rafinerija nafte. Uprkos činjenici da rafinerije nafte imaju skupe mašine, visok učinak i visok stepen automatizacije, razlika je u korištenju kontinuiranog procesa proizvodnje.

Kontinuirana proizvodnja nema jedinice koje se lako razlikuju, prepoznaju, dodiruju i broje. Ovo čini izračunavanje ukupne efikasnosti opreme komplikovanijim od izračunavanja OEE-a jedne mašine.

Bolji pristup praćenju proizvodnje

Proizvođači bi trebali koristiti OEE sistem u proizvodnji kako bi poboljšali proizvodni kapacitet i zadovoljili potražnju kupaca. Automatsko prikupljanje podataka i praćenje proizvodnje u realnom vremenu važni su za proizvođače kako bi ostali konkurentni.

Zastoji u proizvodnji, kvarovi ili manji problemi se možda neće primijetiti, a ako se i primijete, mogli bi se smatrati irelevantnim i isti se neće prijaviti. Ručno prikupljanje podataka je dugotrajno, nije unaprijeđeno sa perspektive Lean proizvodnje i sklonije je ljudskim greškama.

OEE se koristi u raznim industrijama, kao što su prehrambena, metalna, farmaceutska i plastična proizvodnja. To je zbog korisnosti OEE-a kao univerzalnog KPI-a (ključnog pokazatelja uspješnosti) i kao lean alata za eliminaciju otpada kroz kontinuirano poboljšanje proizvodnog procesa.