PRATITE STANJE VAŠIH ENERGETSKIH RESURSA I SMANJITE TROŠKOVE U VIŠE PODRUČJA

Smanjite troškove i optimizirajte potrošnju energetskih resursa na osnovu real-time podataka.

Prednosti

PRAĆENJE PODATAKA KROZ VIŠE PARAMETARA

Bilo koji energent da koristite u Vašem poslovanju, naš sistem može pratiti njegovu potrošnju na svim mašinama.

RASHODI ENERGETSKIH RESURSA CENTRALIZOVANI NA DASHBOARDu

Povežite svoje rashode direktno sa nivoima potrošnje u Vašem proizvodnom pogonu i izračunajte troškove.

INTEGRACIJA NA SVE MAŠINE ZA POTPUNO PRAĆENJE POTROŠNJE

Povežite sistem sa uređajima, opremom i mašinama i vršite usporedbu retrospektivno ili  standardno.

Pratite svoju potrošnju i rashode

Naš software prati upotrebu energenata na mreži (kao što su energija, plin, tekućine i još mnogo toga) kako bi Vam pomogao da pratite svoju potrošnju i ukupne troškove. Sistem prikazuje potrošnju po odjelima, proizvodnim linijama i artiklima, što olakšava određivanje stvarnih troškova proizvodnje. Pomoću sistema možete pratiti koliko je energije potrošeno tokom neproizvodnih sati i saznati o kvarovima, curenjima ili defektima.

Praćenje parametara za Vaše energetske resurse:

  • Struja
  • Gas
  • Voda
  • Hlađenje
  • Specijalne tečnost

Funkcije Našeg Sistema

Isplativa proizvodnja

Preglednost

Prilagođeni uslužni programi

Uspostaviti standarde

Uspostavite direktnu vezu sa Vašim rashodima i pratite troškove vezane za Vašu proizvodnju.

Ugrađene kontrolne table i izvještaji olakšavaju analizu grešaka, proizvodnje i drugih kvarova.

Pratite svoje rashode energetskih resursa po različitim parametrima i kontrolišite one koji su najvažniji.

Uporedite svoje trenutne troškove sa prethodnim rezultatima kako biste postavili standarde za svoje poslovanje.

Istraži
Istraži
Istraži
Istraži

Zakažite pregled naše IoT platforme

Naš glavni cilj je pomoći preduzećima da savladaju prepreke na putu do optimalnih performansi. Obratite se jednom od naših stručnjaka da dobijete direktnu prezentaciju o tome kako naša IoT rješenja mogu pomoći Vašem poslovanju.

Pratite svoju ukupnu potrošnju

Direktan pogled na Vašu potrošnju energetskih resursa.

Povežite svoje mašine, postavite sistem prema parametrima koji su najrelevantniji za Vašu proizvodnu liniju i – gotovo – imate potpun uvid u potrošnju svojih energetskih resursa. Vremenom će Vam prikupljeni podaci reći kako možete optimizirati svoje troškove.

Uporedite svoju potrošnju i nužne potrebe

Zašto bi inače ovo uopšte bio koristan alat?

Kada počnete da pratite svoju potrošnju, važno je da budete u mogućnosti da je uporedite sa svojim potrebama i minimumom koji je potreban za efikasno pokretanje Vaše proizvodne linije. Kako vremenom prikupljate informacije, mogućnosti optimizacije će se povećavati u više faza kako bi se smanjili troškovi.

Sva Vaša energetska statistike na jednom mjestu

Jedan dashboard prati sve parametre.

Preko jedinstvenog, objedinjenog dashboard-a, možete nadzirati svu svoju potrošnju i toškove po svim parametrima, raspoređenih po satu, dnevno, sedmično i mjesečno radi lakše analize. Ovo Vam omogućava da pratite rashode u vremenskom periodu koji je najrelevantniji za Vašu vrstu proizvodnje.

Pogledajte kako Vam naša rješenja mogu pomoći

Tipteh specijalista za automatizaciju čeka Vaš poziv. Saznajte kako naš softver može pomoći Vašem poslovanju da poboljša efikasnost.

EMS – napredno rješenje za upravljanje energijom

Visok stepen efikasnosti proizvodnje zavisi od optimalnog korištenja raspoloživim resursima. Energija potrebna da bi proces pravilno funkcionisao je jedan od njih. Kako potrošnja energije utiče na poslovni performans? Zloupotreba energetskih resursa povećava troškove proizvodnje i na taj način smanjuje prihode kompanije. Ispitivanje potrošnje energije u postrojenju zahtjeva tehnološki napredne alate kao što je sistem za upravljanje energijom EMS. Kako sistem funkcioniše i što treba uzeti u obzir pri odabiru sistema za praćenje potrošnje energije za Vašu fabriku?

Šta je sistem za upravljanje energijom i kako funkcioniše?

Optimalna potrošnja energije nije rezultat samo potrebe za smanjenjem troškova proizvodnje. Globalno primjenjiv ISO 50001 standard je međunarodni standard za efikasno upravljanje energijom u privredi, uključujući proizvodne kompanije.

 Napredni sistem za upravljanje električnom energijom omogućava proizvodnim pogonima da rade u skladu sa pravilima. Hardver za upravljanje energijom je integrisan sa sistemom koji je izvor energije i uređajima koji troše tu energiju za rad. Jedinica za nadzor snage šalje prikupljene podatke u sistem. EMS omogućava kontinuirano praćenje električne energije u fabrici i ukazuje na moguće prilike i rizike.

EMS – energetski resursi za pametnu industriju

Gdje kompanije dobijaju informacije o svojoj potrošnji energije? Jedan od primarnih izvora informacija su računi za električnu energiju. Ovo rješenje je izuzetno loše, jer ne otkriva barijere u proizvodnji. Industrijski sistem za upravljanje energetskim resursima je napredna tehnologija koja prikuplja podatke o potrošnji energije opreme koja se koristi u fabrici. Daljinski nadzor energetskih resursa pruža trajni uvid u energetsku efikasnost i mogućnost procjene troškova.

 Štaviše, sistem za praćenje potrošnje energetskih resursa omogućava uporednu analizu podataka, tako da možete brzo utvrditi da li sve mašine troše potrebnu količinu energije. Sistem za nadzor energije izoluje režime rada opreme, pojedinačno procenjuje nivo potrošnje i ukazuje na mogućnosti optimizacije. Izvještaj o potrošnji energije Vam omogućava da izračunate količinu energije koja je potrebna za proizvodnju konačnog proizvoda.

 Hardver za praćenje energije također pokazuje preveliku potrošnju energije. Može se ispostaviti, na primjer, da će manji kvar uređaja rezultirati prekomjernom potrošnjom. O tome nećete saznati iz računa koji vam šalje vaš dobavljač električne energije, već putem sistema koji nudi upravljanje električnom energijom.

 Sistem za upravljanje energijom također omogućava implementaciju dodatnog softvera, kao što je ugovorena zaštita kapaciteta. Šta predstavnja ova zaštita? Svaki snabdjevač energijom ugovorenu snagu, odnosno maksimalnu potrošnju električne energije, dogovara sa kupcem. Pomoću EMS-a moguće je pratiti potrošnju energije u trenutnom vremenu i predvidjeti moguća preopterećenja. Napredne sistemske opcije sugerišu koje uređaje treba isključiti kako bi se spriječilo prekoračenje ugovorenog kapaciteta. U ovom slučaju postoji i opcija za automatsko postavljanje uređaja koji ne utiču na proces.

Industrijski sistem za nadzor snage - zašto biste ga odabrali?

Namijenski sistem za nadzor električne energije je najbolje rešenje. Za svaki posao, može se mnogo dobiti postavljanjem opreme za nadzor energije u njihove objekte.

Digitalni proizvodi za nadzor energije postaju sve češći. Šta trebate znati prije nego što svoj objekat opremite sistemom za praćenje potrošnje energije?

Treba napomenuti da u zavisnosti od veličine kompanije i obima poslovanja, svakoj kompaniji je potrebno različito rješenje za nadzor energije (EMS). EMS za veće kompanije će zahtijevati više novca zbog brojnih funkcionalnosti i veza.

Kompanije koje koriste sisteme upravljanja energetskim resursima za optimizaciju troškova proizvodnje potpuno se slažu oko sljedećeg – Isplati se!

Povezani Članci

Mogućnosti i izazovi održive proizvodnje

Mogućnosti i izazovi održive proizvodnje

Pojava održive proizvodnje je još jedan ključni trend koji se pojavljuje posljednjih godina. Kako potražnja za proizvodima i uslugama sve više ovisi o okolišu, održivost je postala pravi prioritet za...
Read More
Potencijal proizvodnje bez papira za revoluciju vaše proizvodnje

Potencijal proizvodnje bez papira za revoluciju vaše proizvodnje

Upoznajte se sa proizvodnim procesom bez upotrebe papira! Proizvodna industrija se oslanjala na papir za sve, od inženjerskih crteža i nacrta do naljepnica za otpremu, popisa inventara i proizvodnih naloga....
Read More
Kako prepoznati i ukloniti gubitke brzine u industrijskim procesima

Kako prepoznati i ukloniti gubitke brzine u industrijskim procesima

Gubici brzine u industrijskim procesima Zbog mikro zastoja, gubitka brzine ili male brzine u procesima može se izgubiti gotovo polovina efikasnosti performansi (PE). Često efikasnost sistema prelazi 100% jer su...
Read More
Zašto je oee postao zlatni standard za proizvodnju

Zašto je oee postao zlatni standard za proizvodnju

OEE je ključni indikator uspješnosti koji kompanije mogu koristiti za mjerenje svoje ukupne efikasnosti. U ovom članku ulazimo u detalje kako OEE radi i zašto bi ga proizvođači trebali koristiti...
Read More
Razumijevanje karbonskog otiska u proizvodnji

Razumijevanje karbonskog otiska u proizvodnji

Da bismo postali tzv. Zeleni (ekološki) proizvođač, moramo smanjiti karbonsi otisak. U ovom članku ćete saznati šta je karbonsi otisak, koliko je važan i kako se računa. Statistike pokazuju da...
Read More
Tri ključa za poboljšanje kvalitete proizvodnje u proizvodnim pogonima

Tri ključa za poboljšanje kvalitete proizvodnje u proizvodnim pogonima

Jednostavna izjava će sigurno uticati na način na koji vidite da se Vaše poslovanje poboljšava, a to je: kako se kvalitet Vaše proizvodnje povećava, Vaši troškovi postaju niži. Ovo se...
Read More
Prednosti oee za proizvođače u roi analizi

Prednosti oee za proizvođače u roi analizi

Proizvođači sada imaju nove mogućnosti da shvate i koriste analizu povrata ulaganja zbog napretka u IIoT-u i njegovog širokog prilagođavanja. U ovom članku istražujemo ovu temu i pojašnjavamo značaj rasta...
Read More
Gubitak brzine – skriveni uzrok zastoja fabrika

Gubitak brzine – skriveni uzrok zastoja fabrika

Gubitku brzine u proizvodnim pogonima posvećeno je manje pažnje u odnosu na zastoje, ali efekat gubitka brzine na ukupnu efikasnost opreme (OEE) može biti čak 15 procenata. To je zato...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}